Woning huren via VV Real Estate

 • Ik ben op zoek naar een huurwoning

  Op onze website worden de beschikbare huurwoningen gepubliceerd. Indien u interesse heeft in één van deze woningen is het mogelijk om uw contactgegevens achter te laten via onze website. Ons kantoor streeft ernaar om op werkdagen binnen 24 uur een reactie te geven.

 • Zijn alle woningen die online staan beschikbaar?

  De beschikbaarheid van de woningen staat aangegeven in de presentatie. Ons aanbod is actueel en wordt wekelijks gewijzigd.

 • Wat zijn de selectiecriteria om een woning te huren?

  Ons kantoor hanteert geen wachtlijsten maar stelt selectiecriteria op basis van een inkomenseis, verhuurstartdatum, volledigheid van noodzakelijke documentatie (zoals vermeld op het inschrijfformulier) en gezinssamenstelling. 

 • Hoe hoog moet mijn inkomen zijn om in aanmerking te komen voor een huurwoning?

  Ons kantoor werkt met diverse toewijzingscriteria ten aanzien van de verhuur van een woning. Om in aanmerking te komen dient u te beschikken over onder andere een minimaal bruto- (maand)inkomen van 3 keer de kale huur. Voor overige informatie verwijzen wij u graag naar het inschrijfformulier.

 • Waar kan ik het inschrijfformulier voor een huurwoning vinden?

  Hier treft u het inschrijfformulier

 • Ik heb een woning bezichtigd en wil deze graag huren. Hoe nu verder?

  Heeft u een woning bezichtigd welke u zou willen huren? Wacht dan niet te lang met reageren. U ontvangt voorafgaand aan de bezichtiging een inschrijfformulier welke tezamen met de gevraagde documenten na de bezichtiging dient te worden aangeleverd. Wanneer uw dossier compleet is, wordt dit aan de verhuurder voorgelegd, welke de uiteindelijke beslissing maakt.

   

Onderhoud en reparatie verzoeken

 • Ik wil een storing of reparatie melden

  Het melden van storingen en/of reparaties kunt u aan ons kenbaar maken per e-mail via contact@vvre.nl o.v.v. het betreffende adres. Bij deze melding willen wij u vriendelijke verzoeken om uw klacht duidelijk te omschrijven en eventueel foto’s toe te sturen ter verduidelijking. U ontvangt binnen 1 werkdag een reactie. Indien u liever uw klacht telefonisch wenst te melden kan dit op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 0174-712808.

 • Ik wil een aanpassing aanbrengen in mijn huurwoning

  Als u iets wilt veranderen in uw huurwoning zodat deze beter bij u past, dan dient u er rekening mee te houden dat zodra u de woning verlaat deze opgeleverd dient te worden in de staat bij aanvang van de huur. Bij grote aanpassingen dient u altijd schriftelijk toestemming te ontvangen van de beheerder c.q. verhuurder.

 • Hoe moet ik de cv-ketel bijvullen?

  U kunt het aantal bar van uw (gedeelde) cv-ketel aflezen op de drukmeter. Dit wordt aangegeven met een zwarte wijzer. Is de druk van uw cv-ketel 1,5 bar of lager, dan moet uw installatie worden bijgevuld. Als uw cv-bar te laag is, kan de ketel het water namelijk niet effectief rondpompen. Bekijk hier de instructievideo.

 • Hoe moet ik mijn verwarming ontluchten?

  Wanneer u een rammelend of borrelend geluid hoort en uw verwarming niet meer goed warm wordt, is het wellicht noodzakelijk om uw verwarming te ontluchten. Bekijk hier de instructievideo.

 • Ik heb geen verwarming. Hoe nu verder?

  Indien uw cv-ketel op storing staat controleer dan eerst of er spanning op de ketel staat en/of de druk van de ketel voldoende is. Blijft de cv-ketel in storing schieten en er zit voldoende druk op de installatie, neem dan contact op met VV Real Estate. Dit kunt u telefonisch via 0174 - 712 808 of per mail via contact@vvre.nl doen. Indien er een foutmelding op het display van de cv-ketel verschijnt is het belangrijk deze door te geven.

 • De stroom is uitgevallen. Hoe nu verder?

  Controleer eerst of er een plaatselijke storing actief is in uw wijk? Controleer de meterkast of alle schakelaars omhoog staan. Klapt de hoofdschakelaar er steeds uit? Zorg dan dat u alle elektrische apparatuur uit het stopcontact haalt en probeer dit nogmaals. Komt u er niet uit? Volg dan het stappenplan middels de instructielinkAls dit de storing niet verhelpt, neem dan tijdens kantooruren contact op met VV Real Estate via 0174 - 712 808 of contact@vvre.nl. 

 • Mijn internet werkt niet. Hoe nu verder?

  Controleer eerst of de bekabeling is aangesloten en verbinding maakt met het juiste netwerk. Controleer of er werkzaamheden of storingen zijn in uw wijk via de website van uw provider. Reset het installatie(modem). Schakel deze uit en zet deze na minimaal 30 seconden weer aan. Als dit de storing niet verhelpt, neem dan tijdens kantooruren contact op met VV Real Estate via 0174 - 712 808 of via contact@vvre.nl.

Betalingen

 • Betalingen van de maandelijkse huur

  De huur van uw woning betaalt u rechtstreeks aan de eigenaar. De huur dient vóór de 1e van de desbetreffende maand op de bankrekening van de verhuurder bijgeschreven te zijn. Wanneer de huur niet op of voor de 1e van desbetreffende maand op de rekening van de verhuurder staat, ontvangt u een herinnering en/of aanmaningsbrief. VV Real Estate kan bij niet tijdige betaling administratiekosten ad. € 20,00 in rekening brengen. Heeft u betalingsproblemen? Neem dan direct contact op met ons kantoor!

Algemeen

 • Wat wordt er bedoeld met kale, gestoffeerde of gemeubileerde verhuur?

  Kale woning
  Geen stoffering, dus geen vloerbedekking (laminaat, tapijt etc.) en/of gordijnen. 

  Gestoffeerde woning
  De woning is voorzien van een vloer en beschikt (mogelijk) ook over verlichting, raambekleding en ingebouwd keukenapparatuur. 

  Gemeubileerde woning
  De woning is geheel gestoffeerd en wordt daarnaast ook verhuurd met meubilair. De woning is direct te betrekken.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Indien u een woning bij ons wenst te huren, maar de woning onverhoopt niet door u gehuurd zal worden, dan zullen de aangeleverde documenten door ons kantoor binnen 1 kalendermaand worden vernietigd.

  Huurt u op dit moment bij ons een woning, dan slaan wij uw gegevens op. We verstrekken uw gegevens niet aan derden en vernietigen uw gegevens zodra u niet meer huurt via VV Real Estate.

Huurvoorwaarden

 • Kan ik een woning huren als student?

  Dit is mogelijk. Echter dient u aan te kunnen tonen dat u een vast maandinkomen heeft uit arbeid. Studiefinanciering en/of huurtoeslag valt hier niet onder. 

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Voor huurtoeslag dient u een zelfstandige woning te huren onder de geliberaliseerde huurprijs. De (kale) huren staan in de verhuurpresentatie aangegeven. Als de kale huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en uw inkomen het toelaat, kunt u huurtoeslag aanvragen. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst.

 • Wat is de looptijd van de huurovereenkomst?

  Doorgaans worden de woningen verhuurd voor onbepaalde tijd met een vaste periode van 12, 24 of 36 maanden. Nadat de bepaalde periode is verstreken heeft u de mogelijkheid de woning maandelijks op te zeggen met inachtneming van minstens 1 volle kalendermaand opzegtermijn. De minimale huurperiode wordt altijd in de verhuurpresentatie vermeld.

 • Zijn de huurprijzen inclusief gas, water, elektriciteit?

  Over het algemeen worden de woningen verhuurd inclusief gas, water, elektriciteit en internet/televisie. Naast de (kale) huurprijs wordt in dit geval door de huurder een voorschotbedrag betaald voor deze diensten. Indien dit afwijkt wordt dit vooraf vermeld en bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw huurwoning bij de nutsleverancier(s). In iedere gemeente is een waterleverancier verantwoordelijk voor het drinkwater. Welke waterleverancier dit is kunt u vinden op de website van uw gemeente. De aansluiting voor elektriciteit en gas kunt u gecombineerd afnemen bij een willekeurige energieleverancier.

 • Kan ik een huurverhoging verwachten en wanneer?

  Een verhuurder heeft het recht om de huurprijs op jaarbasis te verhogen. De huurverhoging vindt normaliter plaats per 1 juli van desbetreffend jaar. 

 • Moet ik een waarborgsom betalen?

  Ja, normaliter bedraagt dit 2 maanden (kale) huur. Een waarborgsom geeft de verhuurder zekerheid dat hij of zij aan het einde van de huur niet achterblijft met onder andere kosten voor het verhelpen van schade die door de huurder is veroorzaakt. 

 • Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug?

  Bij de eindinspectie van de huurwoning controleren wij of er bijzonderheden en/of gebreken aanwezig zijn. Mocht er schade zijn ontstaan, dan nemen wij dit op in het inspectierapport. Het terugstorten van de waarborgsom kan langer duren als wij een schaderapport moeten opstellen of een offerte moeten aanvragen. Normaliter wordt een waarborgsom binnen 2 tot 4 weken teruggestort. De waarborgsom mag nooit gebruikt worden ten aanzien van de betaling van de laatste maand huur. Er is daarnaast geen rente over de waarborgsom verschuldigd. 

 • Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

  Bij voorkeur zegt u de huur middels het opzeggingsformulier op. Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per (aangetekende) brief of email. Houdt er rekening mee dat u een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand heeft na het verstrijken van de bepaalde periode in de huurovereenkomst en dat de opzegging te allen tijde vóór de 1e van de volgende maand moet zijn. 

 • Wat is het opzegtermijn van de huurovereenkomst?

  Normaliter worden de woningen verhuurd voor onbepaalde tijd met een vaste periode van 12, 24 of 36 maanden. Binnen dit termijn is het niet mogelijk om de huurovereenkomst te beëindigingen. Nadat de bepaalde periode is verstreken heeft u de mogelijkheid de woning maandelijks op te zeggen met inachtneming van ten minste 1 volle kalendermaand opzegtermijn. Het opzeggen van de huurovereenkomst doet u schriftelijk of per e-mail.

 • Voor- en eindinspectie huurwoning

  Wanneer uw opzegging is bevestigd zal er gelijktijdig een afspraak met u gemaakt worden voor de voorinspectie. Desbetreffende afspraak vindt normaliter minimaal 2 weken vóór de definitieve eindinspectie c.q. sleuteloverdracht plaats. Tijdens de voorinspectie zullen we met u controleren in welke staat uw woning verkeert en afspraken maken over hoe de woning opgeleverd dient te worden. Het inspectierapport is hiervoor leidend. Zodoende heeft u voldoende tijd om hetgeen wat is afgesproken te kunnen uitvoeren. Tijdens de eindinspectie zal ons kantoor de opleverstaat van de woning controleren, deze zal plaatsvinden wanneer de woning leeg is. De woning dient schoon en leeg te worden opgeleverd en de sleutels dienen ter plekke te worden overhandigd.

 • Wat is een huisvestingsvergunning?

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkopere huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat deze woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen. De voorwaarden om een huisvestingsvergunning te krijgen verschillen per gemeente. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn voor rekening van de huurder.

 • Heb ik een huisvestingsvergunning nodig?

  Dit verschilt per woning. Indien dit noodzakelijk is, wordt dit vooraf vermeld in de verhuurpresentatie van de woning. 

 • Zijn huisdieren toegestaan?

  Dit verschilt per woning. Over het algemeen zijn huisdieren in het gehuurde niet toegestaan.

 • Mag ik mijn huurwoning onderverhuren?

  Onderverhuur is niet toegestaan. Dit is alleen bij uitzondering mogelijk mits u van de verhuurder en/of beheerder schriftelijk toestemming heeft gekregen.

 • Overname van spullen

  Indien u spullen heeft overgenomen aan het begin van uw huurperiode (gratis of tegen vergoeding) is dit nu uw eigendom en mogen deze niet zonder toestemming van verhuurder worden achtergelaten. Wilt u spullen ter overname aanbieden? Dan dient u dit bij de opzegging aan te geven. Als service kan VV Real Estate uw spullen aanbieden aan potentiële huurders tijdens bezichtigingen. De definitieve (financiële) afhandeling zal tussen u en de nieuwe huurder plaatsvinden.